ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆ
SWEETS

Շաբիաթ սերով

Shabiyat with cream

Բինգյոլ ընկույզով

Bingol with nuts

Արդահան ընկույզով

Ardahan with nuts

Բինգյոլ ընկույզով

Bingol with nuts

Արդահան ընկույզով

Ardahan with nuts

Քնաֆե կաթի սերով

Kunafe with cream

Բուրմա ընկույզով

Burma with nuts

Թրչնաբույն պիստակով

Birds nest with pistachio

Արդահան պիստակով

Ardahan with pistachio

Թրչնաբույն պիստակով

Birds nest with pistachio

Արդահան պիստակով

Ardahan with pistachio

Բալոռիե Պիստակով

Balorie with pistachio

Բինգյոլ պիստակով

Bingol with pistachio

Բալոռիե Պիստակով

Balorie with pistachio

Բինգյոլ պիստակով

Bingol with pistachio

Քնաֆե Ֆստխով

Kunafe pistachio

Մատիկներ պիստակով

Flingers with pistachio

Սարմա Ֆստխով

Anteb with pistachio

Մաբռումե պիստակով

Mabrume with pistachio